Home

Onderstaande kernwaarden zijn voor Pierewaai coaching belangrijk!

  • Wil jij ook je kernwaarden ontdekken in je biografie of levensloop, je loopbaan?
  • Loop je met een vraag of dilemma over  je leefsituatie, je werk, je toekomst?  
  • Word je gepest?
  • Wil je praten met een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (agressie, pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie)?

Ik kan je helpen inzicht te krijgen in waar je nu staat en wat je in de wilt.

Welkom!

Matty Toorenburg
06 1594 1214

ontmoeting, lees meer ontwikkeling, lees meer creativiteit, lees meer