“Tegenspoed schudt talenten wakker die bij voorspoed nooit zouden ontwaken!”

Praten of schrijven over je levensloop, je loopbaan of je toekomst werkt verhelderend!

Pierewaai doet dat op verschillende manieren:

  • Chronologisch van vroeger tot nu
  • Met de elementen
  • Met thema ’s zoals jeugd, gezin, familie, werk, hobby’s, reizen, wensen etc.
  • Met een drieluik over het verleden, het heden en de toekomst. Een manier om hevige gebeurtenissen te analyseren.

Matty

06 1594 1214


Wil je je levensverhaal op papier krijgen, kijk dan naar Snipperberichten van Jose Franssen.

www.josefranssen.nl