Dit zijn mandala’s van de chakra’s uit de oosterse traditie. Chakra’s zijn zeven energiecentra, verbonden met een bepaalde plek in je lichaam. Deze centra liggen op de lijn van je kruin tot aan je stuitje.
De bovenste chakra heet kroonchakra en staat voor inspiratie en goddelijke leiding. Op je voorhoofd ligt het Derde Oog waar visie en inzicht vandaan komen. Je keelchakra staat voor communicatie en humor. Liefde en leiderschap past bij het hartchakra. Daaronder komt je zonnevlecht die macht en actie vertegenwoordigt. De navelchakra staat voor lust, emotie en creativiteit en je wortelchakra bevindt zich bij je stuitje die staat voor aarding en autoriteit.

Je kunt ook als meditatie de chakra’s verbinden aan het Onze Vader/Moedergebed:

Onze Vader/Moeder die in de hemel zijt Kruinchakra
Uw naam worde geheiligd Voorhoofdchakra
Uw koninkrijk kome Keelchakra
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alsook op de aarde Hartchakra
Geef ons allen ons dagelijks brood Zonnevlecht
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren Navelchakra
Leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van den kwade Wortelchakra

Mandala’s chakra’s